Επικοινωνία

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στο έργο ή έχετε οποιαδήποτε άλλα θέματα να συζητήσετε μαζί μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή στην κεντρική μας επαφή, την οποία μπορείτε να βρείτε παρακάτω. Ακολουθούν επίσης τα σημεία επαφής για την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Εάν ζείτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, χρησιμοποιήστε την κεντρική επαφή ή επικοινωνήστε απευθείας με το NUCLIO.

Αξιολόγηση — Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για τον σχεδιασμό καινοτόμων εργαλείων αξιολόγησης σε μια ψηφιακή εποχή

Συμφωνία επιχορήγησης αριθ.: 2020-1-PT01-KA201-078733

Κεντρικός σύνδεσμος: assess-project@nuclio.org


Σημεία επαφής στην Πορτογαλία


Priscila Doran: priscila@nuclio.org
Nuno Charneca: ncharneca@inovlabs.com

Σημείο επαφής στην Ελλάδα


Eleftheria Tsourlidaki: eleftheria@ea.gr

Σημείο επαφής στην Ισπανία


Iratxe Mentxaka: iratxe.mentxaka@deusto.es