Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα μπορούσε να μοιάζει η εκπαίδευση αν η αξιολόγηση των μαθητών χρησιμοποιούταν ως ένα ολιστικό εργαλείο με σκοπό την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τη βελτίωση; Το ASSESS έχει σκοπό να φέρει επανάσταση στην αξιολόγηση των μαθητών, δημιουργώντας μια καινοτόμο προσέγγιση που προωθεί την ένταξη, την ισότητα και τις αρχές της UDL (Universal Design for Learning – Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση) και βοηθά τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Πλαίσιο Καινοτόμου Αξιολόγησης

Θεωρητικός οδηγός που θα περιλαμβάνει καινοτόμους τρόπους σκέψης σχετικά με την αξιολόγηση, μετατρέποντάς την σε ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της ανάπτυξης τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

Εργαλειοθήκη αξιολόγησης και ψηφιακή εφαρμογή (app)

Εργαλειοθήκη για διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση και μια ψηφιακή εφαρμογή που την ενσωματώνει για να σας επιτρέψει να δημιουργήσετε σχετικές αναφορές ανατροφοδότησης και να αυτοματοποιήσετε την αξιολόγηση ολόκληρης της τάξης.

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές

Διαδραστικός κύκλος κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία ASSESS αλλά και πώς να σχεδιάζετε και να δημιουργείτε τα δικά σας καινοτόμα εργαλεία αξιολόγησης.


Δείτε τα τελευταία νέα μας