Εφαρμογή αξιολόγησης

Μια ψηφιακή εφαρμογή που θα φέρει την αξιολόγηση στον 21ο αιώνα

Μια ψηφιακή εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω οποιασδήποτε ψηφιακής συσκευής, η οποία θα ενσωματώνει όλα τα εργαλεία της εργαλειοθήκης ASSESS. Αυτή η εφαρμογή θα δώσει πρόσθετη αξία στην εργαλειοθήκη διευκολύνοντας τη συλλογή δεδομένων, εξοικονομώντας χρόνο στην πρακτική των εκπαιδευτικών και θα περιλαμβάνει ένα χαρακτηριστικό που θα επιτρέπει την τακτική και εύκολη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Θα προσφέρει επίσης ένα επιπλέον στοιχείο: αυτό της συμμετοχής των γονέων, επιτρέποντας τη συμμετοχή των γονέων στην αξιολόγηση και την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων.

(Σύντομα έρχεται)