Ένα καινοτόμο πλαίσιο αξιολόγησης

Ας κάνουμε την αξιολόγηση ένα ισχυρό εργαλείο για τη διδασκαλία και τη μάθηση!

Αναπτύξαμε ένα καινοτόμο πλαίσιο που ενσωματώνει γνώσεις από διάφορους τομείς της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας, καθώς και την εκτεταμένη εμπειρία στην εκπαίδευση από τους εταίρους του έργου, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού οδηγού για την καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τους μαθητές τους.Το πρώτο βήμα της διαδικασίας ήταν η ανάλυση των αναγκών των εκπαιδευτικών σε σχέση με την αξιολόγηση. Μπορείτε να δείτε την έκθεση της έρευνας που πραγματοποιήσαμε το 2021 πατώντας το παρακάτω κουμπί:

Το πλαίσιο θα δημοσιευθεί σύντομα…