Διαδικτυακό μάθημα για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές

Διαδικτυακό μάθημα για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές

Το ASSESS MOOC είναι ένα διαδραστικό μάθημα για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών. Μέσω αυτού του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία ASSESS αλλά και πώς να σχεδιάζουν και να δημιουργούν τα δικά τους καινοτόμα εργαλεία αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτές θα βρουν επίσης ορισμένα χρήσιμα εργαλεία και συμβουλές για να μάθουν πώς να εκπαιδεύουν άλλους σχετικά με τις μεθοδολογίες του ASSESS. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει:

1.Εισαγωγή στην ισότητα, την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και την UDL (Universal Design for Learning).
2. Διαμορφωτική και συνοπτική αξιολόγηση στον 21ο αιώνα.
3. Τα εργαλεία ASSESS για την αξιολόγηση των ικανοτήτων.
4. Εφαρμογή για smartphone ASSESS — πώς να την εγκαταστήσετε και να τη χρησιμοποιήσετε.
5. Δημιουργία των δικών σας εργαλείων αξιολόγησης — πώς μπορεί το Design Thinking να μας βοηθήσει.
6. Πρεσβευτές του προγράμματος ASSESS: μάθετε πώς να εκπαιδεύετε άλλους στις μεθοδολογίες ASSESS μέσω διαδραστικών και πρακτικών δραστηριοτήτων.

*Σημειώστε ότι για να αποκτήσετε πρόσβαση στο MOOC, θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στην πλατφόρμα.