Σχετικά με

Γιατί αξιολογούμε τους μαθητές μας; Ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της αξιολόγησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αξιολόγηση για να παροτρύνουμε τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη; Μπορεί η αξιολόγηση να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο τόσο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και όσο και για την πρακτική που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί;

Το ASSESS είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020 – 2023) και στοχεύει σε αυτά και σε πολλά άλλα ερωτήματα σχετικά με την αξιολόγηση με σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Το έργο θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια εργαλειοθήκη ψηφιακών και αναλογικών εργαλείων για την αξιολόγηση των μαθητών με καινοτόμο τρόπο καθώς και μια ψηφιακή εφαρμογή που συγκεντρώνει αυτά τα εργαλεία. Οι εκπαιδευτικοί θα βρουν επίσης ένα διαδικτυακό κύκλο κατάρτισης που θα τους διδάξει όχι μόνο πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία ASSESS, αλλά και πώς να σχεδιάζουν και να δημιουργούν τα δικά τους καινοτόμα εργαλεία αξιολόγησης.

Γνωρίστε την ομάδα

Χώρα: Πορτογαλία

Website: https://nuclio.org

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Priscila Doran

priscila@nuclio.org


O NUCLIO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και μία ΜΚΟ για την ανάπτυξη που συγκεντρώνει εκπαιδευτικούς και ερευνητές από τους τομείς της επιστήμης, της ψυχολογίας της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών επιστημών. Ο NUCLIO συντονίζει και συμμετέχει ως εταίρος σε διάφορα εθνικά και διεθνή έργα καθώς και σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης όσο αφορά στην εκπαίδευση. Ο NUCLIO συντονίζει το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Galileo (GTTP), μία από τις μεγαλύτερες προσπάθειες κατάρτισης εκπαιδευτικών στον κόσμο με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών. Από την ίδρυσή του, ο NUCLIO έχει προσεγγίσει πάνω από 70.000 εκπαιδευτικούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο NUCLIO προωθεί επίσης δράσεις επιστημονικής προβολής, όπως παρατηρήσεις νυχτερινού ουρανού και συνομιλίες με επιστήμονες από διάφορους επιστημονικούς τομείς.

Χώρα: Ισπανία

Website: https://www.deusto.es/

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Iratxe Mentchaca

iratxe.mentxaka@deusto.es

Tel. +34 944 139 073 ext: 2047


Με μια μακρά και καλά εδραιωμένη παράδοση, με ημερομηνία ίδρυσης το 1886 ως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο του Deusto έχει μια αποστολή και έναν εκπαιδευτικό στόχο που βασίζεται σταθερά στην ακαδημαϊκή αριστεία και την κοινωνική ευθύνη, με στόχο τη δημιουργία οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης και τη θετική συμβολή στην οικοδόμηση δικαιότερων και πιο συμπεριληπτικών και ανθρωπιστικών κοινωνιών. Η ακαδημαϊκή αριστεία για το Πανεπιστήμιο του Deusto αντανακλάται στη δέσμευσή του για καινοτόμες μεθόδους μάθησης.

Χώρα: Πορτογαλία

Website: https://inovlabs.com/

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Nuno Charneca

ncharneca@inovlabs.com


InovLabs is an educational start-up that provides STEAM activities to Το InovLabs είναι ένας εκπαιδευτικός start-up οργανισμός που παρέχει δραστηριότητες STEAM στα σχολεία, με βάση την ηλεκτρονική επιστήμη , τον προγραμματισμό, τη ρομποτική και την τρισδιάστατη μοντελοποίηση. Η ομάδα παρέχει μαθήματα σπουδών και συνεργάζεται άμεσα με λέσχες επιστήμης και ρομποτικής, καλλιεργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα STEM. Η ομάδα παρέχει διεπιστημονικά έργα STEM ειδικά σχεδιασμένα για τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας μέσω των έτοιμων προς εφαρμογή δραστηριοτήτων τους.
Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να εμπλακούν σε διαδικασίες βιωματικής μάθησης, να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να συνεργαστούν, μέσω μιας δημιουργικής διαδικασίας. Εκτός από τη βασική ομάδα των συνδεδεμένων ατόμων, το InovLabs έχει στο δυναμικό του 8 εκπαιδευτές οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με συγκεκριμένα σχολεία. Από το 2019, η InovLabs εργάζεται άμεσα και έμμεσα με περισσότερους από 2000 φοιτητές.


Χώρα: Ελλάδα

Website: https://www.ea.gr/

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Eleftheria Tsourlidaki

eleftheria@ea.gr

Η Ελληνική Αγωγή (ΕΑ) είναι εκπαιδευτικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, επίσημα αναγνωρισμένος από το κράτος. Με ημερομηνία ίδρυσης το 1995, το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΑ παρέχει το πεδίο δοκιμών για ερευνητικές εφαρμογές οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση. Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, απασχολεί σήμερα 15 ερευνητές πλήρους απασχόλησης (7 διδακτορικό επίπεδο, 8 MSc) και λειτουργεί ως διεπαφή μεταξύ της παιδαγωγικής έρευνας, της τεχνολογικής καινοτομίας και της σχολικής κοινότητας. Επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη της παιδαγωγικής και τεχνολογικής καινοτομίας στην εκπαιδευτική πρακτική, τόσο μέσω της εσωτερικής έρευνας όσο και μέσω συνεργασιών με πολυάριθμα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εμπορικά ιδρύματα στην Ευρώπη και τον κόσμο.