Εργαλειοθήκη αξιολόγησης

Ένα πλήρες σύνολο ψηφιακών και αναλογικών εργαλείων για την αξιολόγηση των μαθητών σας με καινοτόμο τρόπο

Αυτή η εργαλειοθήκη είναι προσαρμόσιμη σε διαφορετικές μεθοδολογίες διδασκαλίας και μάθησης και περιλαμβάνει εργαλεία για τη συλλογή και την οργάνωση δεδομένων από τους μαθητές σας. Περιλαμβάνει επίσης ένα εργαλείο αξιολόγησης εύχρηστο παγκοσμίως που χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγετε για να δημιουργήσετε αυτόματες αναφορές για να μοιραστείτε με τους μαθητές σας. Όλα τα εργαλεία είναι παρακάτω και μπορείτε να τα κατεβάσετε ελεύθερα:

Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης αξιολόγησης ικανοτήτων ASSESS δημιουργήθηκαν βάσει ανασκόπησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σήμερα, και προσαρμόστηκαν για τους σκοπούς της αξιολόγησης ASSESS — Inclusive για τον 21ο αιώνα.

Μπορείτε να βρείτε μια ανασκόπηση των υπαρχόντων εργαλείων παρακάτω: